mars 2013

Alle dyr har samme verdi.

Hvorfor er det ikke greit å spise en hest... ... når det er greit å spise en okse? Hvorfor er det ikke greit å spise en hund... ... når det er greit å spise et lam? Hvorfor er det ikke ...
hits